play

BIM

W pełni wykorzystujemy potencjał BIM związany z projektowaniem i przygotowaniem modelu dla dalszych poziomów realizacji. BIM to metodologia usprawniająca cały proces inwestycyjny. Składa się z kilku części:

BIM – Building Information Model

Co jest projektowane? Modele 3D, modele graficzne i dokumentacja projektowa.

BIM – Building Information Modelling

Jak to jest projektowane? Stosowane standardy, metody i procedury umożliwiają wszystkim uczestnikom procesu komunikację w tym samym języku.

BIM – Building Information Management

Jak wygląda zarządzanie? Spójna wiedza o procesach, przepływie informacji oraz czasie realizacji zapewnia skuteczne wdrożenie projektów.

Kompleksowość

Kompletny cyfrowy model obiektu jest źródłem kluczowych informacji dla wszystkich uczestników procesu.

Środowisko pracy

Wspólne środowisko pracy zapewnia uczestnikom procesu nieograniczony dostęp do najaktualniejszych informacji.

Analiza i koordynacja

Kompleksowość tworzonych informacji sprzyja optymalizacji przyjętych rozwiązań projektowych i umożliwia sprawną koordynację.

Automatyzacja

Wykorzystanie programowania parametrycznego i automatyzacja powtarzalnych czynności pozwala w pełni skupić się na najistotniejszych dla projektu zadaniach.