Now

Rewitech w radzie programowej studiów BIM na Politechnice Warszawskiej.

Na Politechnice Warszawskiej ruszają międzywydziałowe studia podyplomowe Interdyscyplinarny BIM. Jesteśmy zaszczyceni mogąc wesprzeć to przedsięwzięcie uczestnictwem osoby z naszego zespołu w radzie programowej. Mamy nadzieję, ze nasza wiedza i doświadczenie będą przydane dla rozwoju tego kierunku i poszerzania wiedzy na temat BIM wśród studentów Politechniki Warszawskiej.

Zespół Rewitech październik 29